XV година Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањалуци

Изложбе, међународни предавачи, међународна пракса, локална пракса, радионице,промоције, презентације Архитектонско-грађевински факултет једна је од најперспективнијих образовних институција Универзитета у Бањој Луци. Већ четрнаест година успјешно образује савремен и дефицитаран инжењерски кадар из области : архитектура, грађевинарство и геодезија. Препознатљиви су у региону, по успјешном коришћењу синергетских ефеката три различита студијска програма у образовном профилу инжењера-градитеља.

 

Share