V.D. DIREKTOR „BANSKOG DVORA – KULTURNOG CENTRA“ MLADEN MATOVIĆ PRIMIO PREDSTAVNIKE INICIJATIVE GRAĐANA „KULTURA KULTURI“

INFORMACIJA U VEZI SA INICIJATIVOM GRAĐANA „KULTURA KULTURI“

V.D. direktora KC Banski dvor Mladen Matović, primio je u ponedjeljak 22.5.2017. godine predstavnike Inicijative građana „Kultura kulturi“, te u izuzetno otvorenom i srdačnom razgovoru pokazao puno razumijevanje za njihove dobre namjere i iskreno zalaganje za bolji status kulture i obrazovanja u našem gradu.  U vezi sa konkretnom Inicijativom građana „Kultura kulturi“ o uređenju zapuštenog i neiskorištenog prostora KC Banski dvor, Matović je ukazao na činjenicu da se u ovom trenutku  „neiskorištenim prostorom“ mogu smatrati samo nefunkcionalni prostori Banskog dvora, koji su uslijed specifičnih okolnosti iz prethodnog perioda u velikoj mjeri devastirani, te kao takvi iziskuju značajna materijalna  sredstva da bi se uopšte mogli koristiti. Upoznajući  predstavnike Inicijative sa budućim  konceptom i načinom rada Banskog dvora, Matović je  najavio povratak nekadašnjoj praksi organizovanja  kulturnih događaja u vlastitoj produkciji, te naglasio da njegov koncept Banskog dvora kao svojevrsnog „kulturnog dragstora“  podrazumijeva da ustanova u budućnosti ima što manji broj tzv.  „zakovanih prostora“, odnosno prostora koje za svoje potrebe koristi samo jedan ansambl, udruženje ili pojedinac. Nasuprot tome, ideja je da KC Banski dvor   sa svim svojim dvoranama i izložbenim prostorima bude širom otvoren i dostupan što većem broju korisnika (orkestara, horova, ansambala, pojedinaca..) koji će u kontinuitetu i konstantno realizovati kvalitetne kulturne sadržaje u dogovoru sa upravom, urednicima programa i u skladu sa kriterijumima koje će donijeti Umjetnički savjet KC Banski dvor.

IMG_0140-

Na sastanku je uočeno i  nekoliko paralela između ciljeva Inicijative građana „Kutura kulturi“ i novog koncepta rada KC Banski dvor jer se upravo jedna od prvih najavljenih programskih aktivnosti v.d. direktora Mladena Matovića odnosi na uređenje i pokretanje organizacije kulturnih sadržaja tokom ljeta u „ART DVORIŠTU“ Banskog dvora. U tom smislu na sastanku je uz obostrano zadovoljstvo zaključeno da  će KC Banski dvor i Inicijativa građana „Kultura kulturi“ u budućnosti uspostaviti partnerski odnos, što znači da će Inicijativa dobiti mogućnost za delegiranje svojih programskih sadržaja i ideja koje će se u zavisnosti od konkretnog programa realizovati u svim trenutno raspoloživim prostorima Banskog dvora. U tom smislu već je učinjen i prvi konkretan korak jer su predstavnici Inicijative pozvani da delegiraju svoje  programske aktivnosti i kulturne sadržaje u okviru prve sezone kulturnih dešavanja u „ART DVORIŠTU“. Na samom kraju sastanka, Mladen Matović je podržao prijedlog i nastojanje  da se Incijativi građana „Kultura kulturi“ dodijeli odgovarajući gradski prostor u kojem bi njeni članovi mogli pripremati svoje sadržaje i programe, uz propratni pedagoški rad i edukativne radionice za mlade.

Share