Учешће у поступку ЈН услуга из Анекса II 2023. године

Позив за учешће у поступку ЈН услуга из Анекса II Закона о јавним набавкама („Службени гласник БИХ“ број: 39/14 и 89/22).

Share