Свечана академија Градског тамбурашког оркестра

У Концетној дворани Банског двора 14. децембра 2012. године (петак) у 20,00 часова одржаће се годишња свечана академија Градског тамбурашког оркестра.
Учествују:
Пионирски састав Градског тамбурашког оркестра
Камерни ансамбл
Велики састав Градског тамбурашког оркестра

***

Градски тамбурашки оркестар Бања Лука основан је 4. марта 2001. године. Уписан је у регистар код надлежног суда, са својством друштвеног правног лица. Има свој Статут и легално изабране органе управљења, као и стручне органе предвиђене Статутом. Одлуком Скупштине оркестра одржане у фебруару 2007. године оркестар је промијенио име у Градски тамбурашки оркестар. Сједиште оркестра је у Бањој Луци, Улица Саве Ковачевића бб (Основна школа “Вук С. Караџић”).

Оркестар представља и заступа предсједник оркестра, Споменко Гузијан. дипломирани економиста из Бањалуке.

Оркестар ради на аматерским основама. Чланство у оркестру је слободно и отворено. Чланство у извођачком ансамблу се стиче преласком млађих чланова из школе тамбуре или након положене аудиције. Чланство у ансамблу ветерана се стиче преласком из извођачког ансамбла или приступом нових чланова, који су се некада бавили тамбурашком музиком у неком другом организационом облику или индивидуално. Сви чланови су уредно заведени у Матичну књигу.

Основни вид припремања за јавне наступе јесу пробе оркестра, које се редовно одржавају два пута седмично, под стручним руководством умјетничког руководиоца – диригента. Према указаној потреби пробе оркестра се могу одржавати и чешће, ако се оркестар припрема за неки значајнији наступ.

При оркестру ради интерна школа тамбуре, која има за циљ обучавање и припрему полазника за свирање у извођачком ансамблу. Школа тамбуре ради по унапријед утврђеном плану и програму рада. Руководилац школе тамбуре је Славиша Суботић, наставник музике из Бањалуке.

Иако организован на аматерским основама, Градски тамбурашки оркестар се, по оствареним резултатима и доприносу културном животу Бање Луке и Републике Српске протеклих година, може сврстати међу професионалне институције културе. Томе у прилог говори и чињеница да је, као знак признања за изузетан развој културе у Републици Српској, предсједник РС ове године одликовао Градски тамбурашки оркестар Орденом Његоша првог реда за постигнуте резултате у области културе и уметности, те јачања угледа Републике Српске.

 

 

 

 

Share