Састанак (пројекат RENA) – фирма Human Dynamics

У Концертној дворани Банског двора 20. и 21. фебруара 2013. године (сриједа и четврак) од 08,00 часова, пројекат  RENA, финансиран од стране ЕУ, а спроводи га фирма Human Dynamics са сједиштем у Бечу, организује састанак као саставни дио својих активности са подршком Министарства животне средине.  

***

Пројекат RENA (The Regional Environmental Network for Accession) има за циљ јачање сарадње у области животне средине у земљама Западног Балкана и Турске током приступања Европској унији. Осам земаља региона је укључено у пројекат: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Србија, Косово под UNSCR 1244 и Турска. Како многи проблеми животне средине имају прекогранични карактер, земље Европске уније, које се граниче са земљама региона, ће такође бити укључене. RENA ће радити паралелно на политичком (Министарски састанци) и на техничком нивоу. Док ће састанци на нивоу Министара тежити ка политичким договорима и радити на одабиру приоритета, рад стручњака ће се одвијати кроз семинаре, тренинге и друге начине изградње капацитета. Четири битне компоненте рада  RENA-е су: Стратешко планирање и инвестиције (укључујући мониторинг прогреса и проверу испуњавања обавеза); Климатске промене; Прекогранична сарадња и Међународни споразуми из области животне средине (нагласак на заштити природе, заштити вода, процени утицаја на животну средину, стратешкој процени утицаја) и ECENA (Environmental Compliance and Enforcement Network for Accession).

Share