Richard Strauss

Eisenmenger-StraussRichard Strauss (München, 11. јуни 1864. – Garmisch-Partenkirchen, 8. септембар 1949.), њемачки композитор. 

Дјеловао је као диригент дворских оперних позоришта у Münchenu, Weimaru и Berlinu, те директор Бечке државне опере. Стилски се надовезује на касно романички смјер Листа и Вагнера и улази у развој музичке модерне почетком 20.вијека.

У почеткује у средишту његова занимања симфонијска пјесма („Дон Јуан“, „Смрт и преображење“, „Тако је говорио Заратустра“), а послије 1900. компоновао је више опера („Салома“, „Електра“, „Кавалир с ружом“, „Аријаднана Наксосу“). Компоновао је и балете, симфоније, камерна и вокална дјела.

Strauss уз Gustava Mahlera, представља касно цвјетање њемачког романтизма, након RichardaWagnera, који је пионирском суптилности извео оркестрације у комбинацији са напредним хармоничним стилом.

Солистичка и камерна дјела

Неке од Strauss-ових првих композиција су солистичка и камерна дјела. Ти дијелови су: ране композиције за соло клавир у конзервативном хармоничном стилу, од којих су многе изгубљене, гудачки квартет (опус 2), сонате за виолончело, клавир квартет, виолинска соната у емолу (1888), као и неколико касних комада.

Након 1890 Strauss је врло ријетко компоновао за камерне групе, његова енергија готово потпуно апсорбира с великим оркестралним дјелима и операма.Четири његове камерне композиције су заправо аранжмани дијеловањег ове опере, укључујући и Daphne-Etudezaсоло виолину и гудачки секстет који је увертира за његову коначну оперу Capriccio.Његов посљедњи самостални рад камерне музике, Allegretto у Е за виолину и клавир, датира из 1940. године.

 

Share