Промоција монографије „Лакташка Жупа – прошлост и садашњост“

PLAKAT-1У Вијећници Банског двора 10. октобра 2013. године (четвртак) у 19,00 часова одржаће се промоција монографије „Лакташка Жупа – прошлост и садашњост“ аутора Живка Вујића.
Учествују:
Милутин Вујић, Панто Стевић, Небојша Куштриновић, Анђелка Рачић
и аутор,
гост: Ансамбл Здравка Ћосића

 

***

ПРЕДСТАВЉАЊЕ МОНОГРАФИЈЕ

„ЛАКТАШКА ЖУПА – ПРОШЛОСТ И САДАШЊОСТ“

               

             Бански двор Културни центар, Бањалука и Удружење грађана „Жупа 22 с“, Лакташи Вас позивају на представљање књиге „Лакташка Жупа – прошлост и садашњост“ аутора Живка Вујића. Програм ће се одржати у Вијећници Банског двора у четвртак, 10. октобра 2013. године у 19.00 часова.

 Ријеч је о монографији жупског дијела општине Лакташи, која садржи основне податке о 22 села са десне стране Врбаса. У књизи су подаци о географском положају, историјским кретањима становништва, сви досадашњи пописи, као и најновији ауторов попис домаћинстава, кућа и становника на овом простору.

 О књизи ће, осим аутора, говорити рецензенти Милутин Вујић и Панто Стевић, а као музичка пратња ће наступити Ансамбл Здравка Ћосића. Одломке из књиге чита Анђелка Рачић. Водитељ је Небојша Куштриновић.

***

ЖИВКО ВУЈИЋ 

portretОвај свијет „угледао” 6. апри­ла 1947. у се­лу Љу­ба­тов­ци (Ла­кташи завршио Факу­л­тет орга­­ни­­заци­оних на­ука у Бе­огра­ду (дипло­мирани ин­же­­њер органи­за­ције рада).

Пребива у Љу­ба­тов­ци­ма и Ба­њалуци; гри­цка пен­зи­онерски хљеб и во­ли све оне који за­слу­жују да буду вољени.

Писањем и објављивањем у листо­ви­ма и часопи­си­ма бави се од 1965. го­ди­не.Објав­љује (или је об­јав­љивао) у многим листо­ви­ма и књижевним часо­пи­сима. Бави се књижевном кри­ти­ком и есејистиком.За по­е­зи­ју, про­зу и сатиру награ­ђиван на до­ма­ћим и међу­на­родним конкурсима. Пре­во­ђен на њемачки, енглески, бу­гарски и македонски. Члан Удружења књижев­ни­ка Српске, Удру­же­ња пи­са­ца Србије, Савеза књи­жев­­ника у отаџбини и ра­сеја­њу, Београд и СКК „Таласи”, Прњавор.

><>< 

Из непознатих разлога и нејасних намјера досад има сљедеће објављене књиге:

Опомена за сутра, пјесме, Бањалука 1995; Сонети опомена, Бањалука – Београд 1996; Тихе опомене, пјесме, Бањалука 1997; Жубор измаглице, лирски записи и кратке приче, Лакташи 2000; Мјесечев гост, пјесме и лирски записи, Бањалука 2001; Праменови ду­ге, љубавна поезија, Бањалука 2001; Ловци на сјенке, афоризми, Бањалука 2003. (са Ми­­ла­дином Берићем и Дарком Са­мар­џићем Кодаром); Четворобој, сатира, Бањалука 2004. (са Миладином Бе­­рићем, Слободаном Јанковићем и Гораном Кљајићем); Тајна о Ма­ји, роман, Београд–Бањалука 2004; Турјаничке стазе, приче и репортаже, Лакташи 2005; Де­моКРАХија, сатиричне приче, Лакташи 2006; Промашаји који погађају, афори­зми, Ба­њалука 2007; Мокар дан / (Смијех над раком демократије), кратке сати­ри­ч­не при­че, Ба­њалука 2008; Како сам угостио Чехова, приче, Бањалука 2009; Про­вје(т)ра­вање (раз)у­ма, сатирична поезија, Прњавор 2010; Са прага поглед, завичајна поезија, Прња­вор – Ба­ња­лука 2010; Живујизми који по­га­ђа­ју, афоризми, Лакташи – Бањалука 2013; Пушкин у укр­штеним рије­чи­ма, љубавна поезија, проза и афоризми, Лакташи 2013.

><>< 

Како постати и остати пчелар, Лакташи 2006; Лицем према књизи (монографија школе Хрваћани), Бања­лу­­ка 2006; Лакташка Жупа – прошлост и садашњост(моно­гра­фи­ја лакташке Жупе), Лак­та­ши 2013.

***

ПРОГРАМ

·             Поздравна ријеч и најава учесника (Водитељ – Куштрин.)           

·             Музичка нумера (Ансамбл Здравка Ћосића)                                   

·             Одломак  (Циљеви), стр. 21-22 (Анђелка Рачић)                            

·             Најава рецензента (Водитељ – Куштриновић)                                 

·             Проф. Милутин Вујић                                                                                   

·             Музичка нумера (Ансамбл Здравка Ћосића)                                   

·             Одломак (Све нас је мање), стр. 14, 17-18 (Анђелка Рачић)          

·             Најава рецензента (Водитељ – Куштриновић)                                 

·             Панто Стевић, књижевник                                                                 

·             Одломак (Начин реализације), стр. 24-25 (Анђелка Рачић)          

·             Најава аутора(Водитељ – Куштриновић)                                         

·             Живко Вујић                                                                                                    

·             Завршна музичка нумера (Ансамбл Здравка Ћосића)                    

·             Одјава (Водитељ – Куштриновић)                                                     

        

 

 

 

 

span style=“mso-tab-count: 7;“

Share