Промоција књиге „Финансијска тржишта“, аутори Ненад Вуњак и Љубомир Ковачевић

У Вијећници Банског двора 27. марта 2015. године (петак) у 12,00 часова биће промовисана књига Финансијска тржишта, аутори Ненад Вуњак и Љубомир Ковачевић.
Учествују:
Рајко Кузмановић,
Александар Живковић,
Драган Микеревић и аутори.

* * *

nenad vunjakПроф.др Ненад Вуњак рођен је 1951.године у Горњој Рогатици. Гимназију је завршио 1970 године у Бачкој Тополи ,а Економски факултет  1974 године у Суботици. Научни степен магистра економских наука стекао је 1976 године  а доктора економских наука 1979 године.

Од 1986 године па до данашњих дана ,поред научног рада обављао је значајне функције у друштвеној и привредној пракси.Проф.др Ненад Вуњак обављао је годину дана (1986.год.) функцију стечајног финансијског директора Фабрике обуће „Солид“ Суботица ,те двије и по године године функцију генералног директора исте фабрике (1987-1989.године),као и годину дана функцију генералног директора кожарског комбината „Југокожа“ у Суботици (1990.године).

Као врсни познавалац привредних кретања ,обављао је функцију предсједника извршног вијећа Скупштине Општине Суботица (1989.године). Крајем 1991.године именован је на функцију директора Главне филијале у Суботици  Војвођанске банке а.д. Нови Сад ,гдје је дужност обављао до 2001.године.У периоду од 2001. до 2003.године био је члан монетарно-кредитног одбора и Савезни посланик у Вијећу грађана Савезне Републике Југославије.

Од 2007.до 2012.године био је Народни посланик у Скупштини АП Војводине. Од 2006.до 2008.године био је члан Управног одбора КБЦ банке у Београду,да би 2008.године био изабран за члана Савјета гувернера Народне банке Србије.Добитник је награде за унапрјеђење високог образовања у 2011.години „Капетан Миша Анастасијевић“у Матици Српској у Новом Саду.Добитник је престижне награде (на нивоу Србије) “Најевропљанин“одину за област науке и културе.

У 2013.години изабран је за почасног доктора наука омског господарског универзитета Ф.М.Достојевски у ОМСК-у,Руска Федерација.

У 2013.години изабран је за члана Одбора за економске науке Одјељења друштвених наука академије наука и умјетности Републике Српске (АНУРС). Предсједник је управног одбора Агенције за осигурање депозита банака и осигуравајућих друштава.

Професор је на економском факултету у Суботици и Одјељењу факултета у Новом Саду из предмета Финансијска тржишта.

 

Проф.др Љубомир Ковачевић рођен је 1942.године у Становима-Добој.
Нижу гимназију је завршио 1957 .године ,а Економску школу 1961.године у Добоју. Економски факултет је завршио 1965.године у Београду. Постдипломске студије из области Финансије и рачуноводство, смјер-Пословне финансије завршио је на Eкономском факултету у Загребу 1975. године, те стекао научни степен магистра економских наука. Докторску дисертацију под називом „Трендови у савременом банкарству“, одбранио је на Економском факултету у Суботици 2001.године.

За свој рад одликован је Орденом рада и носилац је Плакете истакнутог привредника регије Добој. Изабран је 1994. године за вишег предавача из предмета „Банкарско пословање“на Факултету спољне трговине у Бијељини, а 2003. године за ванредног професора на Факултету за услужни бизнис у Новом Саду, затим на Факултету за услужни менаџмент у Добоју и BLC College Banja Luka. Од 2008.године је изабран за ванредног професора из предмета „Управљање финансијама“ на Саобраћајном факултету у Добоју.

Спада у ред професора чији се уџбеници користе не само као литература за студенте Економског факултета ,већ и као стручна литература из финанасијске области (Пословне финансије ,Пословно банкарство).

Живи и ради у Суботици.

* * *

ПРЕДГОВОР

Моногарфија под насловом „Финансијска тржишта“ обухвата актуелну материју, блиску текућој стварности и провокативну са дисатнце будућности, посматрано са теоријског и практичног становишта. О овој научној области у оквиру Финансија код нас је недовољно писано, те је стога иста актуелна не само за студенте основних и мастер студија Економских факултета, већ и за финанасијске менаџере из конкретне привредне (финансијске) праксе.

Након заједничког научног подухвата и изласка из штампе десет уџбеника и монографија у периоду од 2002. до 2014. године, аутори се латише пера те по једанаести пут повезаше научну и стручну мисао Републике Србије и Босне и Херцеговине (Републике Српске). Моногарфија је конципирана сагласно наставном плану Економског факултета у Суботици и наставном програму предмета „Финансијска тржишта“, а у духу Болоњске декларације. Такође је прилагођена програмима предмета као што су “Финансијска тржишта и институције“,
“Берзе и берзанско пословање“, на редовним и мастер студијама Економских факултета у Бањој Луци, Брчком, Факултету пословне економије у Бијељини,
BLC College у Бања Луци, Саобраћајном  факултету у Добоју као и на Економском факултету Источно Сарајево.

Аутори сматрају да оваква врста рукописа може бити од користи не само студентима економије и менаџмента , већ и свима који се баве или имају намјеру да се баве проблематиком финансијских тржишта, финансијских инструмената , инститиционалних инвеститора и финансијских посредника.

Обрађена проблематика у моногарфији може бити од велике користи свим дипломираним економистима и менаџерима који су се опредијелили за полагање испита и стицање лиценце (цертификата) брокера, дилера, портфолио менаџера, инвестиционих савјетника, јер је садржај монографије прилагођен наставним програмима за стицање наведених лиценци.

Моногарфија се састоји из 4  дијела и 20 поглавља, са више од 170 наслова и исто толико консултоване домаће и стране литературе. Монографија обухвата већи број шема , табела и графикона, преко којих се потврђује снага изнијетих научних и стручних аргумената.

Share