Преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку услуге – 15.06.2020. год.

Share