Oтварање изложбе „Текстил као ликовни медиј“ – Јасмина Дугић

У Малом салону Банског двора 06. новембра 2017. године (понедјељак) у 18.00 часова биће отворена изложба Јасмине Дугић “Текстил као ликовни медиј”.

Jasmina-Dugić---plakat---novi-web

Назив и концепт изложбе “Текстил као ликовни медиј” тијесно је повезан са теоријским дјелом докторске тезе који се бави проучавњем текстила као средства ликовног изражавања, кроз темељно и упоредно истраживање историје културе и историје уметности. Оно што текстил чини потентним и комплексим ликовним медијем су, поред његових ликовних карактеристика , и његова митолшка, и метафоричка значења, из којих произилази читав корпус симбола, асоцијација и емоција, дајући му огроман експресивни опсег.
Из оваквог приступа произлази и теза да медиј није само визуелна информација као порука већ и његово историјско и културно наслеђе. Оно продубљује смисао уметничког дјела и отвара потпуно нов семиотички простор за његово читање, дајући већу могућност посматрачу да асоцијацијама и тумачењем дјела креативно учествује у његовом заокруживању.
Фелтинг или пустована вуна је далеко најстарија техника израде тканине. Ради се о материјалу који настаје сједињавањем, везивањем вунених влакана, без ткања. Оно што текстил, у овом случају фелтинг, чини потентним средством умјетничког израза, поред његових ликовних карактеристика јесу и његова метафоричка значења и симболика повезане са његовом дугом традицијом. Митски праизвори, културолошка значења и употреба, дају овој материји јак симболички аспект и један скоро магијски осећај који се у вуни акумулира.
Пустована вуна, која је овдје уведена као текстилна компонента, има веома инспиративне и недовољно истражене ликовне квалитете. У средишту ликовних збивања слике је сам материјал са свим својим знаковним хаптичким и визуелним својствима, која са основним сликарским елементима стварају нов ликовни концепт.
Утицај апстрактног експресионизма и енформела на радове резултат је експериментисања материјалима и разарањем форме у случају енформела, наношење маса у all-over маниру у случају abex-a.
Дакле текстил овдје више није практични већ ликовни инструмент који напушта утилитарну компоненту и постаје медиј, задржавајући при томе све историјске асоцијације не би ли као нови ликовни рукопис имао што шири интерпретативни простор. Поступак фелтинга тако постаје иновативно подручје слике, које спаја ликовне елементе и изворну симболику материјала. Синтеза ликовне и историјске анализе потпомаже даље разматрање ове еклектичне ликовне концепције, при чему „истраживање саме материје и рад на њој води откривању њене тајне Љепоте”.

БИОГРАФИЈА

Јасмина Дугић је рођена је 1971. године у Крагујевцу.
Дипломирала је 1996. године на Факултету примењених умјетности у Београду, на одсјеку костимографија у класи професорице Љиљане Жегарац.
У периоду од 1994-1996. учествује на групним изложбама студената ФПУ у Музеју примењених уметности и Музеју 25. мај.
У периоду од 1995- 2000. и 2012-2016. ангажована као позоришни и телевизијски костимограф на следећим пројектима:
“Хамлет” ФДУ, Београд,
 “Тврдица” ФДУ, Београд 
“Сестре”, ФДУ, Београд “Друга врата лево”, Краљевачко позориште, Краљево “Родео”, Београдско драмско позориште, Београд, “Рулет плес”, Београдско драмско позориште, Београд, “Шешир без дна”, РТС Београд…
У периоду од 2000-2003. ангажована као костимограф на БКТВ и ТВ Политика. У периоду од 2000-2002. ради као модни дизајнер у модној кући RAMAX, Београд.
У модној кући СТЕМ 011 ангажована као модни дизајнер 2002- 2003.
У периоду од 2003-2009. живи и ради у Њујорку, где је од 2004-2009. запослена у модној кући Saks Fifth Avenue на позцији специјалисте за алтернативне дизајнере.
По повратку из Њујорка, ангажује се на пројектима дизајна ентеријера резиденцијалних објеката у Београду и Крагујевцу.
У фебруару 2015. отвара самосталну ликовну изложбу у галерији Кућа краља Петра у Београду.
Године 2016. завршава докторску дисретацију на Факултету за уметност и дизајн у Београду.

Share