Основни елементи уговора о јавној набавци

Основни елементи уговора о јавној набавци услуге закљученог 01.01.2020. године

Предмет набавкеВрста поступкаПонуђачТрајање, рок извршења и рок плаћањаДатум закључења уговора
 Уговор за  услугу физичко обезбјеђење имовине  у тврђави “Кастел“ ЈРЈН 79713000-1Конкурентски поступакBOND doo  Бања Лука ЈИБ 44017009360000Вриједност уговора 21.900,00КМ Трајање 1. год Рок извршења 1 год. (Сукцесивна испорука)       Рок плаћања 30 дана    01.01.2020.
Share