Основни елементи уговора о јавној набавци

Основни елементи уговора о јавној набавци услуге закљученог 12.02.2020. године

Предмет набавкеВрста поступкаПонуђачТрајање, рок извршења и рок плаћањаДатум закључења уговора
 Набавка услуге хотелског смјештаја учесника у културном програму у властитој продукцији Установе ЈРЈН 55100000-1Анекс II дио Б ЗЈНHOTEL ’’BOSNA’’, Bања Лука, ЈИБ 4400920130006Вриједност уговора 16.223,88КМ   Трајање 1. год Рок извршења 1 год. (Сукцесивна испорука) Рок плаћања 30 дана  12.02.2020.    
Share