Основни елементи уговора о јавној набавци

Основни елементи уговора о јавној набавци услуге закљученог 20.03.2020. године

Предмет набавкеВрста поступкаПонуђачТрајање, рок извршења и рок плаћањаДатум закључења уговора
 Набавка услуге штампања  за  потребе културног програма у властитој продукцији Установе ЈРЈН 79800000-5Анекс II дио Б ЗЈНДамјан Пушић с.п. “3R GRAPHIC“, Бања Лука, ЈИБ 4505517840008Вриједност уговора 12.780,00КМ Трајање 1. год Рок извршења 1 год. (Сукцесивна испорука) Рок плаћања 30 дана20.03.2020.  
Уговор за услугу штампања материјала за културни програм у властитој продукцији Установе за 2020. годинује закључен 20.03.2020. године а реализован је у износу од 12295 КМ због пандемије корона вируса.
Share