Основни елементи уговора о јавној набавци

Основни елементи уговора о јавној набавци робе закљученог 27.02.2020. године

Предмет набавкеВрста поступкаПонуђачТрајање, рок извршења и рок плаћањаДатум закључења уговора
 Набавка робе-канцеларијског материјала за потребе Установе ЈРЈН 30000000-9Директни споразумCOMESGRAFIKA Бања Лука,  ПИБ 400813560006Вриједност уговора 3.000,00КМ Трајање 1. год Рок извршења 1 год. (Сукцесивна испорука) Рок плаћања 30 дана  27.02.2020.  
Share