Основни елементи уговора о јавној набавци

Основни елементи уговора о јавној набавци робе закљученог 27.02.2020. године

Предмет набавкеВрста поступкаПонуђачТрајање, рок извршења и рок плаћањаДатум закључења уговора
Набавка робе средстава за хигијену ЈРЈН-39800000-0Директни споразум“Еуросан“ д.о.о. Бања Лука 400932140007Вриједност уговора 6.000,00КМ
Трајање 1. год Рок извршења 1 год. (Сукцесивна испорука)
Рок плаћања 30 дана
  27.02.2020.
Share