Основни елементи уговора о јавној набавци

Основни елементи уговора о јавној набавци услуге закљученог 01.10.2020. године

Предмет набавкеВрста поступкаПонуђачТрајање, рок извршења и рок плаћањаДатум закључења уговора
Услуга вршење обезбјеђивања учешћа извођача за потребе програма  3. интернационалног музичког фестивала „ЈЕСЕЊА СОНАТА“  за октобар 2020 године ЦПВ- 92000000-1Преговарачки поступак без објаве обавјештења Чл. 21. ЗЈН тачка ц.“ЕКО СИСТЕМИ“ д.о.о., ЈИБ 4404330310004, Ул. Велибора Јањетовића Јање број 27. Бања ЛукаВриједност уговора 12.750,00КМ Трајање 1 мјесец Рок извршења 30 дана Рок плаћања 30 дана  01.10.2020.
Share