Основни елементи уговора о јавној набавци

Основни елементи уговора о јавној набавци услуге закљученог 01.10.2020. године

Предмет набавкеВрста поступкаПонуђачТрајање, рок извршења и рок плаћањаДатум закључења уговора
Услуга Организација Концерта  Музичког атељеа „MaMa VOX“ за потребе програма Банског двора у властитој продукцији за мјесец октобар 2020. године. ЦПВ- 92000000-1  Преговарачки поступак без објаве обавјештења Чл. 21. ЗЈН тачка ц.Удружење “МАМА VOX ВОКАЛНИ АТЕЉЕ“, ЈИБ 4404453070008, Симе Шолаје 5. Бања ЛукаВриједност уговора 4.000,00КМ Трајање 1. мјесец Рок извршења 30 дана. Рок плаћања 30 дана  01.10.2020.
Share