Основни елементи уговора о јавној набавци

Основни елементи уговора о јавној набавци услуге закљученог 18.08.2020. године

Предмет набавкеВрста поступкаПонуђачТрајање, рок извршења и рок плаћањаДатум закључења уговора
Услуга  организације програма културно – образовног садржаја у властитој продукцији Банског двора за мјесец септембар под називом Међународни фестивал дјечије поезије ДЈЕЧИЈЕ ЦАРСТВО   ЦПВ- 92000000-1    Преговарачки поступак без објаве обавјештења Чл. 21. ЗЈН тачка ц.Удружење “КУЛТАРТ“ Калемегданска 7,  4402616210004 Бања ЛукаВриједност уговора 8.500,00КМ   Трајање 30 дана Рок извршења 30 дана Рок плаћања 30 дана  18.08.2020.
Share