Основни елементи уговора о јавној набавци

Основни елементи уговора о јавној набавци услуге закљученог 24.02.2020. године

Предмет набавкеВрста поступкаПонуђачТрајање, рок извршења и рок плаћањаДатум закључења уговора
Услуга умјетничког наступа на три концерта који ће одржати у организацији  ЈУ “Бански двор – Културни центар“, 26.02.,10.03., и 17.03.2020. ЦПВ- 92000000-1  Преговарачки поступак без објаве обавјештења Чл. 21. ЗЈН тачка ц.PianoS, Булевар војводе Живојина Мишића 75, Бања Лука, ЈИБ 4404251100002Вриједност уговора 8.900,00КМ Трајање 2. мјесеца Рок извршења 60дана Рок плаћања 30 дана  24.02.2020.
Share