Основни елементи уговора о јавној набавци

Основни елементи уговора о јавној набавци робе закљученог 22.07.2020. године

Предмет набавкеВрста поступкаПонуђачТрајање, рок извршења и рок плаћањаДатум закључења уговора
Набавка робе за потребе техничког опремања Арт биоскопа Банског двора -49 столица са рукохватима ЈРЈН 39000000-3Директни споразумLoft home design doo, Бања Лука, ЈИБ 4402370540000Вриједност уговора 3.700,00 Трајање 30 дана Рок извршења 30 дана Рок плаћања 15 дана  22.07.2020.  
Share