Основни елементи уговора о јавној набавци

Основни елементи уговора о јавној набавци услуге закљученог 20.01.2020. године

Предмет набавкеВрста поступкаПонуђачТрајање, рок извршења и рок плаћањаДатум закључења уговора
 Услуга осигурања службеног возила ЈРЈН 66510000-8Директни споразумДруштво за осигурање “Осигурање гарант“ ддБањалучка 54. ИБ 4600339940004 Вриједност уговора 1.390,83КМ Трајање 30 дана Рок извршења 30 дана Рок плаћања 15 дана  20.01.2020.
Share