Основни елементи уговора о јавној набавци

Основни елементи уговора о јавној набавци рaдова закљученог 07.08.2020. године

Предмет набавкеВрста поступкаПонуђачТрајање, рок извршења и рок плаћањаДатум закључења уговора
Набавка радова на АРТ тераси Банског двора ЈРЈН 45000000-7Члан 21. тачка ц. ЗЈНКОТО  doo, Бања Лука, ЈИБ 4404266980009,Вриједност уговора 29.996,22КМ
Трајање 30 дана Рок извршења 15 дана
Рок плаћања 15 дана
  07.08.2020.  
Share