Основни елементи уговора о јавној набавци

Основни елементи уговора о јавној набавци робе закљученог 17.11.2020. године

Предмет набавкеВрста поступкаПонуђачТрајање, рок извршења и рок плаћањаДатум закључења уговора
Купопродаја робе – електроматеријала за  потребе Установе за 2019. Годину ЈРЈН 31700000-3Директни споразум„Елиос“ д.о.о. Бања Лука,
ПДВ 400922340008
Вриједност уговора 1.400,00КМ
Трајање 60 дана Рок извршења 60. дана (Сукцесивна испорука)
Рок плаћања 30 дана
  17.11.2020.    
Share