Основни елементи уговора о јавној набавци

Основни елементи уговора о јавној набавци робе закљученог 17.11.2020. године

Предмет набавкеВрста поступкаПонуђачТрајање, рок извршења и рок плаћањаДатум закључења уговора
Набавка робе – материјал за текуће одржавање за потребе Установе  ЈРЈН 44100000-1Директни споразумCENTRUM trade d.o.o. Бања Лука, ПДВ 401150640007Вриједност уговора 2.000,00КМ Рок извршења 60 дана (Сукцесивна испорука) Рок плаћања 15 дана  17.11.2020.  
Share