Основни елементи уговора о јавној набавци

Основни елементи уговора о јавној набавци робе закљученог 10.12.2020. године

Предмет набавкеВрста поступкаПонуђачТрајање, рок извршења и рок плаћањаДатум закључења уговора
Kупопродаја робе – рачунари и опрема за потребе Установе за 2020. годину ЈРЈН 3023000-0Директни споразумBISCOMMERCE doo, Banja Luka, Улица Мише Ступара бр. 32.  Бања Лука, ПИБ 401575810003Вриједност уговора 4.975,91КМ
Трајање 30 дана Рок извршења 30 дана Рок плаћања 15 дана
  10.12.2020.
Share