Основни елементи уговора о јавној набавци

Основни елементи уговора о јавној набавци робе закљученог 02.04.2020. године

Предмет набавкеВрста поступкаПонуђачТрајање, рок извршења и рок плаћањаДатум закључења уговора
Набавка робе – тонера за потребе установе ЈРЈН 30125110-5Директни споразум“АЛФ-ОМ“ доо
Бања Лука, ПДВ бр 400810890005
Вриједност уговора 2.600,00КМ
Трајање 1. год Рок извршења 1 год. (Сукцесивна испорука)
Рок плаћања 30 дана
02.04.2020.  
Share