Основни елементи уговора о јавној набавци

Основни елементи уговора о јавној набавци услуге закљученог 24.03.2020. године

Предмет набавкеВрста поступкаПонуђачТрајање, рок извршења и рок плаћањаДатум закључења уговора
 Набавка услуге за сукцесивно пружање услуге, расгласа, расвјете и озвучења на манифестацијама за културни умјетнички програм у властитој продукцији Банског двора ЈРЈН 31500000-1 ЈРЈН 32300000-6Анекс II дио Б ЗЈН„AAP Electronic“ za proizvodnju, usluge i promet export-import Бања Лука,  ПИБ 400915130006Вриједност уговора 47.500,00КМ Трајање 1. год Рок извршења 1 год. (Сукцесивна испорука) Рок плаћања 30 дана  24.03.2020.
Share