Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге за сукцесивно пружање услуге разгласа, расвјете и озвучења на манифестацијама за културни програм у властитој продукцији Банског двора за 2019. годину

Share