Одлука о избору најповољнијег понуђача по конкурентском захтјеву број 598/2018 од 15.03.2018. године у конкурентском поступку набавке услуге штампања за потребе ЈУ „Бански двор – Културни центар“ за 2018. годину.

Одлука о избору најповољнијег понуђача по конкурентском захтјеву број 598/2018 од 15.03.2018. године у конкурентском поступку набавке услуге штампања за потребе ЈУ „Бански двор – Културни центар“ за 2018. годину.

Share