Одлука о избору најповољнијег понуђача по конкурентском захтјеву број 2258/2017 од 30.11.2017. године у конкурентском поступку набавке услуге физичког обезбјеђења имовине у тврђави Кастел за потребе ЈУ „Бански двор – Културни центар“ за 2018. годину.

Одлука о избору најповољнијег понуђача по конкурентском захтјеву број 2258/2017 од 30.11.2017. године у конкурентском поступку набавке услуге физичког обезбјеђења имовине у тврђави Кастел за потребе ЈУ „Бански двор – Културни центар“ за 2018. годину.

Share