Одјељење за просторно уређење – стручна расправа о нацрту плана

У Црвеном салону Банског двора 11.05.2012. годне у 12,00 часова одржаће се стручна расправа о нацрту регулационог плана Лауш у Бањој Луци.
Административна служба Града – Одјељење за просторно уређење

Share