Обиљежавање 36.година постојања и рада Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци

У Концертној дворани Банског двора 15. новембра 2014. године (субота) од 12,00 часова биће одржано обиљежавање 36.година постојања и рада Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци.

 ***

Медицински факултет у Бањој Луци, основан је 17. марта 1978. године. Прво предавање одржано је 15. новембра, који се данас слави као дан факултета. Факултет обавља научну и здравствену дјелатност.

Наставно-научни и истраживачки рад одвија се у три одсјека:

* Општи за образовни профил доктор медицине, у трајању од 6 (шест) година,

* Стоматологија за образовни профил доктор стоматологије, у трајању од 6 (шест) година,

* Фармација за образовни профил дипломирани фамацеут, у трајању од 5 (пет) година.

У оквиру образовне дјелатности, обавља основне, специјалистичке, магистарске и докторске студије, али и спроводи разне облике за иновације знања и стручног образовања и усавршавања из области медицине, стоматологије и фармације.

Преко катедри, завода и клиника, факултет обавља и комерцијалне дјелатности.

Медицински факултет се бави и библиотекарско-информационим и издавачким дјелатностима, набавком литературе, опреме и материјала за примјену знања и научних резултата.

Share