Конкурс за излагање у галеријском простору ЈУ „Бански двор – Културни центар“ у 2024.  години

КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ У ГАЛЕРИЈСКОМ ПРОСТОРУ ЈУ „БАНСКИ ДВОР – КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ Бања Лука у 2024.  години

Конкурс је отворен за: самосталне и ауторске изложбе, као и за кустоске изложбе / пројекте, за умјетничке презентације, пројекције, промоције и дискусије.

Сви учесници Конкурса дужни су доставити:

  • сажет опис пројекта (до двије странице)
  • податке о излагачу/излагачима (име и презиме, број телефона и важећа имејл адреса)
  • техничку спецификацију пројекта
  • визуелну документацију (до 10 илустрација пројекта са којим се конкурише или линкови кa видео радовима)
  • кратку биографију

Услови

Изабрани пројекти морају бити спремни за реализацију изложбеног програма од 10. марта 2024. године. Термини излагања биће накнадно утврђени. Умјетници се обавезују да ће реализовати пројекте који су прихваћени на Конкурсу. Уколико аутори у значајнијој мјери измијене пројекат у односу на пројектни  приједлог одобрен на Конкурсу, Бански двор задржава право да не прихвати измјене.

За све прихваћене пројекте Бански двор ће обезбиједити:

  • Промотивну медијску кампању и израду промотивних материјала изложбе (графички дизајн и штампа плаката, каталога, најавног билборда…)
  • Боравак у  Бањалуци за вријеме поставке и отварања изложбе
  • Доступну техничку опрему (детаљи ће бити договорени са аутором)

Начин пријаве на Конкурс:

      Сву тражену документацију потребно је доставити у ПДФ фајлу не већем од 15 MB. У пријави на Конкурс обавезно морају бити наведени: назив пројекта / име презиме / година настанка. У случају  да у конкурсној пријави недостају неки од тражених података, приложена документација сматраће се непотпуном и неће  бити узета у разматрање. Пријава на Конкурс се може послати ИСКЉУЧИВО електронским путем на адресу: konkurs@banskidvor.org  

За све додатне информације можете се обратити путем наведеног имејла.

Рок за пријављивање је 20. јануар 2024. године у поноћ.

     Одлуку о прихваћеним пројектима конкурсна комисија ће објавити до 20. фебруара 2024. године, о чему ће учесници званично бити обавјештени електронским путем.

Тлоцрт и фотографије  галеријског простора Банског двора можете преузети  овдје

Share