ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2017. ГОДИНУ
Ред.
број
Понуђач
Врста набавке
Период
Износ
Наш прот. и датум
1
БОНД ДОО Бања Лука
Физичко обезбјеђење простора у тврђави Кастел
05.01.2017.-05.04.2017.
5.994,00
25/2017
05.01.217.
2
ЕУРОСАН ДОО Бања Лука
Купопродаја робе-средства за хигијену
2017.
5.900,00
546/2017
20.03.2017.
3
WIЕNER OSIGURANJE
Бања Лука
Колективно осигурање радника од пољедица несретног случаја и осигурање објеката
18.05.-31.12.2017.
801,45 радници
3.239,85
објекти
989/2017.
24.05.2017.
4
ЛУКАС БЛ ДОО Бања Лука
Купопродаја робе-рачунара и рачунарске опреме
2017.
5.000,00
1037/2017
02.06.2017.
5
ИНТЕР-МЕТАЛ ДОО
Бања Лука
Реконструкција гријања на објекту
Три радна дана од потписивања уговора
1.748,00
1143/2017
13.06.2017.
6
ППГД ЦОМЕСГРАФИКА
Бања Лука
Купопродаја робе-канцеларијског материјала
2017.
4.500,00
1292/2017
05.07.2017.
7
ЦЕНТРУМ ТРАДЕ ДОО
Бања Лука
Купопродаја робе-материјал за текуће одржавање
2017.
6.000,00
1314/2017
10.07.2017.
8
КОТО ДОО Београд, заступан по пореском пуномоћнику  АЛФА БИРО ДОО Б.Лука
Израда челичне конструкције за бину, пода бине и решеткастог носача за расвјету унутар централног дворишта Банског двора
10.07.2017.-17.07.2017.
1.500,00
1307/2017
10.07.2017.
9
ЕЛИОС ДОО
Бања Лука
Купопродаја робе-електроматеријал
2017.
5.900,00
1362/2017
13.07.2017.
10
ДАМЈАН ПУШИЋ с.п.
3R GRAPHIC, Бања Лука
Вршење штампарских услуга
2017.
5.000,00
1390/2017
17.07.2017.
11
АЛФ-ОМ  ДОО
Бања Лука
Купопродаја робе-тонера
2017.
3.000,00
1455/2017
31.07.2017.
12
ХОТЕЛ БОСНА ад
Бања Лука
Услуге хотелског смјештаја
2017.
6.000,00
1823/2017
04.10.2017.
13
КОТО ДОО Београд, заступан по пореском пуномоћнику  АЛФА БИРО ДОО Б.Лука
Извођење радова на изради и монтажи рампе за особе са умањеним тјелесним способностима
5.988,00
1978/2017
02.11.2017.
14
DIO COMMERCE DOO
Бања Лука
Извођење ватромета за дочек Православне Нове године 2017.
13.01.2017.
5.981,24
95/2017
11.01.217.
15
БОНД ДОО
Бања Лука
Физичко обезбјеђење учесника јавног скупа поводом дочека Православне Нове године 2017.
13.01.2017.
1.500,00
94/2017
11.01.2017.
16
АAP ELEKTRONIC
Бања Лука
Изнајмљивање и опслуживање озвучења и расвјете за свечани дочек Православне Нове године 2017.
13.01.2017.
5.600,00
129/2017
13.01.2017.
17
DIO COMMERCE DOO
Бања Лука
Извођење ватромета поводом свечаног  дочека Међународне  Нове 2018. године
31.12.2017.
5.967,24
2522/2017
19.12.2017.
18
БОНД ДОО
Бања Лука
Физичко обезбјеђење технике-бине учесника и извођача на свечаном дочеку Међународне  Нове године 2018.
31.12.2017.
4.500,00
2638/2017
26.12.217.
Share