Јавна расправа о Нацрту буџета града Бања Лука за 2012. годину

У Банском двору 11.11.2011.године у 16,30 часова, одржаће се јавна расправа о нацрту буџета града Бања Луке за 2012.године.

Организација и одржавање јавних расправа треба да обезбиједи размјену информација
између представника Града Бања Лука и грађана, мјесних заједница, удружења грађана и других организација које дјелују на подручју града, о планираним активностима локалне управе за 2012. годину, а у циљу што ефикаснијег и бржег рјешавања проблема од заједничког интереса на територији града.

Share