Изложба „ВАРИРАНЕ РЕПЕТИЦИЈЕ“ академског сликара Алексе Видаковића

Изложба „ВАРИРАНЕ РЕПЕТИЦИЈЕ“ академског сликара Алексе Видаковића биће отворена 21. октобра (сриједа) у 19.00 часова у Каменој кући тврђаве Кастел.

Због тренутне епидемиолошке ситуације број мјеста у публици ограничен. Обавезно је ношење заштитне маске и дезинфекција руку на улазу.

 ВАРИРАНЕ РЕПЕТИЦИЈЕ

Досадашњи сликарски радови А. Видаковића базирају се на ликовној проблематици поетике визуелног у домену сликарства  постгеометријске  апстракције. Дела овог младог уметника надахнута су идејом визуелног представљања ,,живог у неживом“  и  упућују нас на сасвим суверен поетски свет  и на један особен сликарски израз кроз који аутор износи  својеврсни ,,исказ“ о свету у коме живи. У овим сликама одражава се тежња ка суптилном и складном односу и специфичном проблемски развијеном теоријом којом се испред /кроз/ и изван дела интегришу бројна сагледавања рефлексије и ауторефлексије сопственог рада које ова бројна интересовања (графика, слика, дизајн, нови медији) Видаковић успешно интегрише у веома чисто и сведено сликарско решење. Конструктивно композиционо решење, варирана репетиција са градираним распоредом, сензибилност и рафинираност у погледу одабира одређеног тона, варијабилност и тежња ка што чистијим и колористички артикулисаним плохама, указују на комплексну ликовну проблематику и завидну сликарску културу.

Изложбом новог циклуса слика Алекса Видаковић на известан начин опцртава и своја досадашња уметничка истраживања у којима проблематизује естетске домете и границе савремене уметничке праксе и актуелне високотехнолошке стварности кроз просторне односе, видљиве и невидљиве, кроз  емотивност и осећајност. Однос савременог и архетипског, у овим сликарским радовима, имплицитно је наговештен кроз специфична композициона ликовна решења; форме – модула који се као  линеарно решење варира кроз комплексне процедуре сликања/извођења слике;  пропорционисањем уодношавањем се наглашавају елементарни визуелни принципи и односи који су покренути из угла традиционалне теорије визуелне културе и њене функције у светлу нове релационе естетике. У овим сликама доминира интерес за нову ликовну концепцију простора, савремену  визију простора који је прожет интересовањем за теорију Гешталта кроз коју се наглашавају границе и домети смисла, функције уметничког дела у савременој култури.

Кроз својеврсну визуелну драматику, заврзламу, ,,превару ока“ сложену проблематику слике, Алекса ствара специфично уређене геометријске форме и структуре, композиционо и колористички прочишћене и сведене скоро до знака. Ове геометризоване пикторалне композиције симболизују актуелне високоестетизоване и прецизно уређене светове/односе, интерпретације о простору којима се актуелизује мисао о дометима и функцији естетске поруке данас.

Враћајући нас на сам почетак “уметничког стварања“, аутор указује на потребу да се актуелни тренутак покаже у истинском светлу сопственог уметничког сензибилитета…и више од тога, да нам укаже на естетски преображај као хуману уметничку форму путем које можемо превазићи осећај  тескобе,  егзистенцијалног страха, неизвесности, отуђености, изолације, као природне манифестације духовне климе нашег времена и алтернацијом или ритмичком репетицијом ових односа ,,међу нама“, укаже на позитивне вредности уравнотежене и целовите структуре, склада, равнотеже, љубави које се из ових сликарских уметничких тежњи природно и намећу као знамења.

Тежиште истраживања је смештено на елементарне начине манифестовања визуелне форме која одређеном представом, знаком или симболом, може да визуализује значења живе форме. Колористички чиста, геометризована и сведена скоро до знака,  ова сликарска решења доимају се као особени и аутентични сликарски  искази – искази о свету унутар и изван нас.

Др Марина Војводић

 

АУТОР ГОВОРИ:

Предмет истраживања сликарског рада односи се на визуелно промишљање и крајње стилизовање апстрактних геометријских облика те њихово сликарско транспоновање у нову геометријску, чврсту и стабилну пиктуралну цјелину. Новим геометријским сликарским рјешењима ове структуралне композиционе цјелине могу да симболички представљају и људске фигуре и њихове односе. Свака слика је концептуално осмишљена и изведена кроз процес сликарског рада и одређене поступке и методе сликања – свођењем сликарске форме до знака. Конструктивним линијама сликарски истражујем и бавим се сликарском формом у пољу геометријске апстракције, кроз коју настојим да дочарам „међуљудске” односе и специфичне релације. Такву конструкцију издвајам или означавам колористички или је наглашавам поступцима издвајања и огољавања небојеног празног простора од других елемената, бојом. Иста идеја се спроводи и у самом начину осликавања или не осликавања, кроз моделе – редукције/одузимања. Сликарским третманом површине, истовремено остварујем и његујем структуру и текстуру слике као површине, којима градим геометријске форме. Новонастала слика доводи у блиску везу означено и опажено. Долази до привидног поимања знака – симбола, који чува свој садржај дубоко у свом геометријском тијелу, односно бићу слике. Његова функција је тек наговјештена, приказана као кроз неку врсту измаглице. Геометријска тијела, форме и облици на мојим сликама/радовима теже да допуне једно друго, међусобно се наглашавају њихови промјењиви енергетски односи и кроз симулацију отварања и затварања чине специфична визуелна кружења у свијету апстрахованих модела слике.

 

Биографија:

Алекса Видаковић, рођен је 5.12.1993. године у Бањалуци. Школске 2013/14 уписао је Академију умјетности у Бањалуци, студијски програм ликовних умјетности на смјеру – сликарство. Дипломирао је на истој Академији 2017. године у класи професора Данка Бркића.

Школске 2017/18 године уписује мастер студије на Академији уметности у Новом Саду из сликарства. Завршио мастер студије у класи професорице др Марине Војводић 2019. године. Поред сликарства бави се фотографијом, графиком и графичким дизајном. Члан је удружења „Ческа беседа“ од 2015. године. Члан је УЛУС-а од 2018. године. Члан је СУЛУВ-а од 2019. године.

ИЗЛАГАЧКА (УМЈЕТНИЧКА) АКТИВНОСТ

Самосталне изложбе :

Изложба графика, Клуб националних мањина РС, Бањалука, 2015.

Изложба слика, Клуб националних мањина РС, Бањалука , 2016.

Изложба графика, Клуб СОТ, Љубљана, 2016.

Изложба слика, Галерија КОЦ , Нови Град, 2017.

Мастер изложба Галерија “Хол” Академије уметности Нови Сад, 2019.

Изложба слика, Галерија КОЦ, Нови Град, 2019.

Изложба слика, ЈУ “Центар за културу и образовање” Лакташи, 2019.

Изложба слика, КЦ УДАС, Бањалука, 2020.

 

Колективне изложбе :

Годишње изложбе у галерији УДАС 2010. ; 2011. ; 2012. ; 2013.

Изложба у Дому омладине, Бањалука, 2013.

Годишња изложба Академије умјетности, Бањалука, 2014.

Галерија ЦКО Лакташи – ЛК „Ласта“, Лакташи, 2014.

Годишња изложба Академије умјетности, Бањалука, 2015.

Изложба студената на тему „Вода и околиш“ – ЕУ Центар и АУ,

Бањалука, Широки Бријег, Сарајево, Требиње, 2015.

Годишња изложба Академије умјетности, Бањалука, 2016.

Годишња изложба Академије умјетности, Бањалука, 2017.

Изложба Нових чланова УЛУС-а у Цвијети Зузорић, Београд, 2018.

Изложба Мастери 2018, Архив Војводине, Нови Сад 2018.

Изложба Нових чланова СУЛУВ-а у културној станици Свилара, Нови Сад, 2019.

Изложба “Арт ис а мелодy оф лифе”, Бањалука 2019.

Изложба “Шибови” 2019, Камена кућа, Бањалука 2019.

Изложба 10. БУМ БиХ, Галерија ЈУ БКЦ ТК Тузла, 2019.

Изложба “Шибови 2019”, “Центар за културу и спорт”, Галерија Дома културе – Србац, 2020.

Изложба “Шибови 2019”, ЈУ “Центар за културу иобразовање”Лакташи, 2020.

Изложба “Шибови 2019”, ЈУ Јавна библиотека, Лукавац, 2020.

Изложба “Шибови 2019”, Галерија КОЦ , Нови Град, 2020.

Изложба “Шибови 2019”, ЈУ Центар за културу, Дервента, 2020.

Изложба “Ракани 2019”, Галерија КОЦ , Нови Град, 2020.

Изложба “Ласта 2019”, ЈУ “Центар за културу и образовање” Лакташи,2020.

 

Награде:

Похвала за најбоље студентске радове у категорији : Графика, АУ, Бањалука, 2014.

Учествовао је на сљедећим ЛИКОВНО-КУЛТУРНИМ манифестацијама:

– Каструм, Међународни дани витештва, Бањалука, 2019.

– Свјетски дан музике, Бањалука, 2019.

– Ликовна колонија “Ракани” , Нови Град, 2019.

– Ликовна колонија “Ласта” , Лакташи, 2019.

– Ликовна колонија “Шибови” , Бањалука, 2019.

 

Педагошки рад :

Ангажован као предавач у Гимназији на СШЦ Гемит-Апеирон

Асистент на Педагошком факултету Универзитета у Зеници

Волонтерски рад у ОШ “Јован Цвијић“ у Бањалуци у периоду април

2019.март 2020-те године, на предмету Ликовна култура.

 

 

 

 

 

 

 

Share