Изложба СУПРЕМАТИВНОСТ ЛИРИЧНИХ ФРАГМЕНАТА академске графичарке и сликарке ЖЕЉКЕ СТУПАР

У Малом изложбеном салону Банског двора 28. марта (понедјељак) 2022. године у 19.00 часова биће отворена изложба СУПРЕМАТИВНОСТ ЛИРИЧНИХ ФРАГМЕНАТА академске графичарке и сликарке ЖЕЉКЕ СТУПАР.

Жељка Ступар је рођена у Бањој Луци гдје је завршила основну школу и Гимназију Бања Лука. Дипломирала је на Академији умјетности у Бањој Луци 2011. године у класи проф. Горице Милетић Омчикус. У родном граду завршава основне и мастер студије на Филолошком факултету на катедри за француски језик и књижевност. У току постдипломских студија проводи једну школску годину на Факултету за књижевност и језике на Универзитету у Поатјеу у Француској. Тренутно похађа докторске студије на студијском програму Наука о књижевности. Живи и ради у Бањој Луци.

САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ:

2012           Историјски архив у Панчеву   –  Панчево, Србија

2011           “Јесен графике”, Галерија УДАС – Бања Лука, БиХ                                       

2011           Галерија Ђура Јакшић – Бања Лука, БиХ

ГРУПНЕ ИЗЛОЖБЕ:

2013          Изложба најбољих приједлога за међународни  конкурс “Paola de Manincor”  за најбољи мурал, Галерија 96  – Приједор,  БиХ

2013            Point Commun, Espace d’art contemporain (Séribalkans) – Кран Жеврије, Француска

2013  Maison d’Europe et d’Orient(Séribalkans) – Париз, Француска

2012           “Дијалог”, Центар за графику и визуелна истраживања ФЛУ – Београд, Србија

2012          Графичко бијенале у Чачку – Чачак, Србија

2011           Девето међународно бијенале савремене графике “Iosif Iser” – Плоешти, Румунија

2011          Међународна изложба “Жене сликари”  – Мајданпек, Србија

2011           IX International Biennial of Contemporary Graphics – Плоешти, Румунија

2010      XVI Изложба Нишког графичког круга, Галерија савремене ликовне уметности -Ниш, Србија                                                                

2010          Мала графика, Графички колектив – Београд, Србија

2010    Пето међународно бијенале мале графике, Музеј Тетовског краја – Тетово, Македонија

2010        II Међународно бијенале графика у Пенангу – Пенанг, Малезија

2010        Трећи међународни бијенале Ex libris „Дунав“ –  Историјски архив Панчево, Србија

2010        Међународна изложба “Жене сликари“  – Мајданпек, Србија

2009         Осмо међународно бијенале савремене графике “IosifIser” – Плоешти, Румунија

2009           Трећи ЕX-YU конкурс за графику, Галерија СКЦ Нови Београд  – Београд, Србија                                      

2009          Студентска графика, Галерија 96 – Приједор, БиХ      

2009           XVIII Изложба малог формата, Културни центар Шабац – Шабац, Србија

НАГРАДЕ:

2010            Награда за графику Музеја Козара – Приједор, БиХ

СУПРЕМАТИВНОСТ ЛИРИЧНИХ ФРАГМЕНАТА

У умјетности се притајене енергије често трансформишу у сасвим нове димензије артистичких морала у којима се лакоћа и ширина израза, неоптерећена преузимањем историјске одговорности,  претвара у смјеле визуре иманентних остварења.

Демонстрација умјетничке акције, ничим омеђена и условљена, производи артефакта без трунке нихилизма и егистенцијалне и митске запитаности. Лакоћа, ширина, свјежина и виталност храбро свједоче о врлинама и непресушности нових тумачења умјетничког узбуђења пред чином стварања, у којем се темпоралне слике искуства и живљења претачу у порођене кристализоване форме.

         Жељка Ступар, умјетница, примарни графичар са вјечно будним интересовањем за оплођење властитог стваралачког и интелектуалног индивидуума, преузима одговорност да преко утемељења властитих визура „могућег тумачења умјетности“, рафинираним поступком уједини графички органички склоп са скулптуралним формама.

Искуство стечено у сарадњи са умјетницом Соњом Бикић увелико је ослободило могуће накупљено присуство немоћи и дезавуисане воље за дјеловањем на пољу умјетности мултиоригинала, отворивши тако низ позивитета којима се креира сасвим нова пиктурална свечаност, која ће у себи сублимирати фрагменте Жељкиног графичког сензибилитета.

        Узбуђење пред чином стварања суштински повезује заједничке карактеристике графике и просторних скулптуралних форми које у себи садрже нескривену жељу избореног квалитета естетички угодних и виталних облика, у којима пулсира препознатљив космополитизам умјетнициног ока, и жеља да њена дјела пулсирају у хармонији са новим временом.

       Иако су у питању дјела малог формата, рађена у захтјевном техничком поступку обраде керамике и порцулана, њих карактерише низ кодова у којима се првенствено препознају лакоћа импровизације, одважност, ризик, брзина у доношењу одлуке, богатство варијација и преплитање различитих умјетничких теза – сликарства, графике и скулптуре.

       Сама умјетница не категорише своје стваралаштво у свјетлу примијењених остварења. За њу су то осцилаторна кретања и истраживања могућности превођења дводимензионалних графичких меморијских импулса у трећу димензију, онај новоотворени простор у коме се сједињују фигуративно и нефигуративно.

      Висока колористичка елоквенција даје Жељкиним остварењима лирски штимунг у којем се препознаје раскошно радовање непредвидивости, која конструкцију, покрет, деликатну емоцију и интелект сједињује у нове слободне контуре могућег „dolce vita “.

      Лапидарност спојена са константно присутним немиром пред заданом формом, коју је умјетница креирала у припремном поступку, енергетски се сучељава са процесом рада у графичком изразу. Матрица се тако преобликује у скулпторалну форму, а гравирање по њој, резање, тачкање, додавање и одузимање са колористичким интервенцијама, у финалу печења производи узбуђење које графичар осјети док кроз пресу излази графички отисак.

      Тако је Ступар Жељка ујединила своје претходно искуство на пољу графичког ликовног израза са новим експериментом у којем је „обукла“ нове фигуралне форме фрагментима апстрактног графизма. Гледајући објекте у простору спознајемо широке могућности мобилизоване фантазије и присутну дијалектичку оперативност која пулсира на раскршћу различитих медија ликовности.

       Лиричност је посебна категорија радова Жељке Ступар. Она је уједно и замка која може површним и тенденциозним посматрањем да овим радовима припише етикету мултиплицираних препознатљивих форми које у себи садрже комерцијално усмјерење. Да би се заобишло такво класификовање ових радова, нужно је пажљиво визуелизовати сваки рад понаособ, и не заузимати дистанцу визуелног и менталног суда. Прилично захтјеван процес који би отклонио све могуће запитаности и дао неке од одговора о стратегији коју је умјетница предузела у овом експерименту.

Суштински, иако је у зони савременог умјетничког дјеловања, Жељка Ступар не негира облик. Он јој више служи као повод да се преко усвојеног и савладаног мануелног виртуозитета у обликовању материјала позабави процесом сликања и графичког ангажмана, те тако произведе нову синтезу самосвјесних реминисценција на прошло вријеме. Материја, облик, колоризам и графицизам свједоче да је могуће постићи уједињење ових елемената, а храброшћу самог креатора успјех је укомпоновати фрагменте емоције и имагинације. Довољан фундамент за наредна истраживања која ће можда умјетницу увести у свијетнових знакова или морфологија?

      Жељкина поетика која је саткана од високих потенцијала разнородних постулата модернизама, уз активно присуство несимулиране храбрости, синтетизовала је интелектуалном храброшћу и недвосмисленошћу случаја личне аутентичне варијанте савремених апстрактно-органичких безимених облика. Њихова асоцијативност на деја ву момент само су могући дио умјетничиног ониричког стања и лични епитафи који су саздани у повлаштеним немирним перцепцијама живота. Такви, својом посебношћу и уникатношћу, нуде нам се као фрагменти ума и надрагоцјенија сушаственост сваког истинског ствараоца.

      Циклусом објеката којим се Ступар Жељка представља публици, након дуже паузе, свједочанство су иманентног зрења којим су уз помоћ интуиције и надахнућа покренути вишезначни дијалози између духовног импулса и вањског физичког геста. Активна веза која је успостављена између флуида свијести и субјективне гестуалне спонтаности аутентично је произвела титрави  мозаик апстрактне лирике који је испуњен унутрашњом музикалношчу.

       Транспозицијом предметне реалности у динамичке и лиричне визије омекшани су тврди и оштри бридови материјала од којих су саздани Жељкини објекти. Одасвуд се осјећа концентрат заводљиве енергије која је депонована у чистим плохама и фрагментарним густим ткањима, у којима почива и евокативна моћ боје.

      Високи артистички занос је овдје, као и у умјетности мултиоригинала, мултиплицирао тему у барокној раскошности богатих авантуристичких имагинирања, и на тај начин се добро усидрио у конкретном простору који не претендује херметичко – естетском класификовању, али несумњиво садржи онај нужан супстрат неопипљивог визибилизма.

       Супремацијом лиричних фрагмената свега доживљеног, одсањаног, ишчитаног и жељеног, формирао се нови интимизам који је пригрлио мисаоно-тјелесни хабитус  умјетнице Жељке Ступар. Подарила нам је радосан тренутак, готово наивно и сажетим ријечима, а тако ПУН …

др Синиша Видаковић

Share