Изложба ДУХ-а  академске графичарке ТАТЈАНЕ ЗИРОЈЕВИЋ

У Салону бана Светислава Тисе Милосављевића 14.децембра (сриједа)  у 19.00 часова биће отворена изложба ДУХ-а  академске графичарке ТАТЈАНЕ ЗИРОЈЕВИЋ.

Татјана Зиројевић „Дух-а“

„Изложбом неуобичајеног назива који готово да дјелује као језичка грешка или нелогичност, Татјана Зиројевић обраћа се публици након дуже излагачке паузе и изостанка са умјетничке сцене,  што никако није значило и престанак њеног стварања и професионалног дјеловања. Премда по академском образовању и усавршавању опредијељена за графику као примарну технику свог изражавања, Татјана се овај пут одлучила за језик савремене умјетности – видео и инсталацију, али било да је ријеч о класичним техникама или експериментисању са дигиталним медијима, она тежи да усмјери пажњу публике даље од саме форме и појавности.

Изложбу је осмислила као нарочиту амбијенталну цјелину у којој су сви употријебљени елементи обједињени са циљем да подстакну посматрача да се препусти димензији духовног и да свој доживљај умјетности манифестује спонтано попут дјетета, јер дијете је, према њеноме увјерењу, чисто и неукаљано искуствима савременог друштва фокусираног првенствено на материјално. Овом изложбом сажета су ауторкина приватна и професионална промишљања о умјетности и процесима креативног стваралаштва, за којима људско биће има потребу још од раног дјетињства и који су неизоставни дио људског духа. У њена дјела уткано је дубоко лично убјеђење да је умјетност суштински духовни чин који је немогуће објаснити и измјерити, а који има моћ да оплемењује и мотивише човјека на стварање и дјеловање, па тако и на покретање промјена у друштву.“

Жана Вукичевић

историчар умјетности

АУТОБИОГРАФИЈА И УМЈЕТНИЧКА БИОГРАФИЈА

Татјана Зиројевић (19.06.1981. Сарајево). Основну и средњу школу завршила у Бањој Луци. Академске 2000/01. уписала Академију умјетности у Бањој Луци, одсјек Графика и на истој дипломирала 2004. под менторством професора Бранка Миљуша. Исте године уписала постдипломске студије на Факултету ликовних уметности у Београду, графички одсјек. Магистарски рад је одбранила 2008. самосталном изложбом под називом „ Нека друга димензија“,  под менторством професора Биљане Вуковић.Бирана у звање асистента и вишег асистента на Филозофском факултету у Бањој Луци у научној области Методика разредне наставе. Учесник могобројних међународних радионица организованих у просторијама графичког одсјека Факултета ликовних уметности у Београду. Учествовала у следећим изложбама:

•             Градска галерија у Смедереву, 2004.,

•             Музеј Смедерево, 2005.,

•             Изложба новопримљених чланова УЛУС-а, галерија „ Цвијета Зузурић“, Београд, 2005.,

•             Ликовна радионица професора Мелисе Потер (САД), 2006.,

•             Ликовна радионица фотогравуре професора Ингерлисе Расмунсен ( Данска), 2006.,

•             Ликовна радионица фотогравуре професора Уле Мадсен ( Данска), 2006.,

•             Галерија „ Цвијета Зузурић“ изложба „ Метод графике“, 2006., Београд,

•             Градска галерија Краљево, 2006.,

•             Ex-Libris, Краљево, 2006.,

•             Галерија графичког центра, самостална изложба „ Нека друга димензија“,

Радови из научне области:

•             Богојевић, С., Зиројевић, Т., Партало, С., (2013) . Бајка и цртани филм као васпитни подстицај ликовног изражавања дјеце предшколског узраста; Зборник радова са научног скупа Савремени токови у раном развоју, Зеница: Педагошко исламски факултет.

•             Станковић,Т.,Зиројевић,Т. (2014). Улога учитеља у примјени егземплара ликовне умјетности и подстицању креативности ученика; Зборник радова са научног скупа Критичко мишљење – фактор развоја науке и друштва, Бања Лука.

•             Кевић- Зрнић,С., Станковић-Јанковић,Т., Зиројевић, Т., (2016) Ефикасност наставе у иновативним дидактичко-методичким моделима; Норма бр.2, Педагошки факултет у Сомбору: Универзитет у Новом Саду.

•             Сузић, А., Зиројевић, Т., (2019) Комуникација и циљеви младих; X Међународна научна-стручна конференција „ Унапређење живота дјеце и младих“ ; Истанбул, Турска.

Share