ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ СА ЈАВНИМ ПОЗИВОМ ЗА ЗА ОТКУП ДЈЕЛА ЛИКОВНЕ УМЈЕТНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

ЈУ „Бански двор – Културни центар“  подсјећа заинтересоване визуeлне умјетнике да је Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило Јавни позив за откуп дјела ликовне умјетности у 2022. години.

Јавни позив је објављен на порталу Владе Републике Српске (https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Pages/default.aspx#collapsible6 )

У складу са  концептом откупне политике установе позивамо све  заинтересоване визуелне умјетнике  да доставе Банском двору приједлог понуде за највише једно своје дjeло.

Уз приједлог дјела за откуп у прилогу је потребно доставити:

  1. портфолиоумјетника, односноумјетничкирадови у формикаталога, фотографија и видеоматеријаланаосновукојихсеможеутврдитиумјетничкиквалитет,
  2. репродукцијупонуђенограда,
  3. каталошкеподатке (називдјела, техника, димензије, годинанастанка)
  4. цијенудјела,
  5. контакт (адреса, бројтелефона, и-мејл, вебсајт).

Приједлоге са свом неопходном пратећом документацијом потребно је послати  у електронској форми на мејл адресу: info@banskidvor.orgсаназнаком “ПРИЈЕДЛОГ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС  ЗА ОТКУП ДЈЕЛА ЛИКОВНЕ УМЈЕТНОСТИ У 2022. ГОДИНИ“ најкасније до петка 24.6. 2022. године.

ЈУ „Бански двор –Културни центар“  ће формирати стручну комисију која ће одабрати радове за Јавни конкурс Министарства просвјете и културе за откуп дјела ликовне умјетности у 2022. години.

Након извршене евалуације и одабира  приједлог Комисије ће бити упућен Министарству просвјете и културе Републике Српске на даље разматрање. Приликом одабира приједлога Комисија ће у складу са концептом откупне политике установе водити рачуна и о досадашњој оствареној сарадњи умјетника и ЈУ „Бански двор – Културни центар“.

   Сматра се да су сви визуелни умјетници који конкуришу сагласни са свим одредбама датим у Јавном конкурсу Министарства просвјете и културе Републике Српске за откуп дјеле ликовне умјетности у 2022. години.

Заинтересовани се моле да приликом аплицирања доставе комплетну тражену документацију, са свим наведеним подацима, јер непотпуне пријаве неће  битиразматране.

Share