Хуманитарни концерт Градског тамбурашког оркестра

У Концертној дворани Банског двора 20. новембра 2012. године (уторак)  у 20,00 часова Градски тамбурашки оркестар одржаће хуманитарни концерт.
Циљ концерта је прикупљање помоћи дјеци које су жртве породичног насиља у Бањој Луци.

Суорганизатори концерта су невладино удружење „Нова генерација“ из Бања Луке
и ЈУ „Бански двор – Културни центар“ Бања Лука.

 ***

Dnevni centar za djecu žrtve porodičnog nasilja je počeo sa radom početkom 2011. godine. Nastao je kao projekat Centra za socijalni rad Banja Luka, u saradnji sa UG „Nova Generacija“, a finansiran od strane Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite. Partner na projektu je i MUP Republike Srpske.

Dnevni centar za djecu žrtve porodičnog nasilja predstavlja mjesto prilagođeno populaciji djece koja su u okviru svojih porodica doživjela fizičko, psihološko i/ili seksualno nasilje, gdje im se pomaže da prevaziđu doživljena traumatska iskustva. Disfunkcionalan porodični ambijent djeci ne može da omogući adekvatne uslove za zdravo i funkcionalno odrastanje, te su ova djeca u riziku da razviju nefunkcionalne obrasce doživljavanja i ponašanja, što dalje predstavlja faktor rizika za razvijanje nekog od psiholoških poremećaja ili ulazak u svijet socijalne patologije čime se krug nasilja nastavlja. Da bi se navedeni rizici ublažili i djeci žrtvama porodičnog nasilja pružili sigurni uslovi odrastanja, te adekvatna briga i podrška, osnovan je Dnevni centar koji predstavlja svojevrsno sigurno utočište za djecu, ali i mnogo više od toga.

Sa djecom rade 4 vaspitača (tri socijalna radnika i jedan psiholog), gdje je obavezno da u timu rade muško-ženski par što predstavlja džender balans koji je obavezan zbog zaštite djece. Djeca u Dnevni centar dolaze po preporuci Centra za socijalni rad Banja Luka, ali to ne mora uvijek da bude slučaj, jer djeca mogu da dođu i direktno u Dnevni centar (iako nisu na evidenciji Centra za socijalni rad). Dolazak djece u Dnevni centar se temelji na principima dobrovoljnosti i povjerenja koje se uspostavlja između vaspitača i djece. Pored toga što Dnevni centar djeci omogućuje sigurno utočište i svojevrstan spas od problema, za djecu je organizovan veliki broj edukativnih, kreativnih i sportsko-rekreativnih radionica, koje su na dobrovoljnoj osnovi. Voditelji svih radionica su volonteri udruženja „Nova Generacija“. Radionice su kreirane prema afinitetima djece i zajedno sa njima. Održavaju se sledeće radionice: psihološka radionica, pedagoška radionica, radionice srpskog jezika i književnosti, matematike, likovne kulture, engleskog jezika, radionice plesa, izrade nakita, slikanja na staklu, glume, ekološko-botanička radionica, radionica o životinjama, kulinarska radionica. Vaspitači sa djecom svakodnevno razgovaraju o problemima kod kuće, u školi, među vršnjacima, utiču i na formiranje adekvatnih higijenskih navika kod djece, pri čemu imaju ulogu pozitivnih modela ponašanja za djecu.
Maksimalni kapacitet Dnevnog centra je 30 djece dnevno.

***

Udruženje „Nova generacija“

Udruženje „Nova generacija“ je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje socijalnih radnika i drugih profesionalaca u oblasti socijalnih djelatnosti. Udruženje je nastalo 2004. godine je kao projekat Unije studenata socijalnog rada Banjalučkog univerziteta, a glavna ideja je bila da diplomirani studenti nastave svoje dobrotvorne aktivnosti u udruženju, koje je prirodni nastavak njihovih volonterskih aktivnosti tokom perioda studiranja. U to vrijeme, na teritoriji Grada Banja Luka nije postojalo niti jedno aktivno strukovno udruženje socijalnih radnika, te je grupa mladih socijalnih radnika, podržana od strane nekoliko starijih kolega i profesora, osnovala nevladinu organizaciju koja će se kasnije profilisati u udruženje koje se primarno bavi zaštitom i unapređenjem prava djeteta. „Nova Generacija“ je u maju 2011. godine potpisala sporazum sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci o obavljanju prakse studenata socijalnog rada u Dnevnom centru za djecu ulice i Dnevnom centru za djecu žrtve porodičnog nasilja.

Vizija Udruženja „Nova generacija“ 
Svako dijete ima pravo na srećno djetinjstvo, porodicu i dom koji mu pružaju roditelji i društvo.
Svaka osoba ima pravo na život dostojan Čovjeka!

 

Share