Фотографије са VIII Међународног научно – стручног скупа „Савремена теорија и пракса у градитељству“ – Бански двор 26.04.2012. годинеShare