Фотографије и снимак са XI Међународног фестивала „Вече уз тамбуру“ – Бански двор 27.04.2012. године 

 

 

 

 

 

Share