Други конгрес фармацеута Босне и Херцеговине

У Банском двору Бања Лука, 18-19.11.2011.године са почетком у 15,00 часова одржаће се други конгрес фармацеута Босне и Херцеговине. P R O G R A M

II KONGRESA FARMACEUTA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Banja Luka, 17-20. novembra 2011.

 

Pozdravne riječi i koktel dobrodošlice: 17.11.2011.

Zatvaranje Kongresa i svečana večera: 19.11.2011.

 

Petak, 18.11.2011.

Hotel “Bosna”, sala I

9:00-9:30 Otvaranje kongresa

9:30-10:10 GENERICS-SAME OR DIFFERENT?

Gabriele Betz

10:10-10:50 CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN ORAL MODIFIED RELEASE

DOSAGE FORM DESIGN

Saša Baumgartner

10:50- 11:00 Diskusija

11:00-11:30 Kafe pauza

11:30-12:10 Plenarno predavanje

12:10-13:10 OČEKIVANJE PACIJENATA OD SAVREMENE APOTEKE

Miroslav Solomun-HEMOFARM d.o.o Banja Luka

13:10-13:20 Diskusija

13:20-15:00 Ručak

15:00 -15:40 THE ROLE OF PHARMACOGENETICS IN OPTIMIZING DRUG

DOSAGE REGIMEN

Aleš Mrhar

15:40-15:50 Diskusija

15:50-16:10 ODNOS BREND-GENERIKA U SAVREMENOJ FARMAKOTERAPIJI

EPILEPSIJE

Duško Račić- GLAXOSMITHKLINE

16:10-16:30 ZLATNA PRAVILA KONSULTANTSKE PRODAJE

Orhan Lujinović-PHOENIX d.o.o.

16:30-16:40 Diskusija

 

Petak, 18.11.2011.

“Banski dvor”, sala II

Sekcija : MEDICINSKA BIOHEMIJA

15:00-15:30 Uvodno predavanje

Guner-Akdogan

15:30- 16:00 Uvodno predavanje

Karmela Barišić

16:00- 16:15 AMINOTRANSFERAZE (AST I ALT) KAO POTENCIJALNI MARKERI U

TIP 2 DIJABETES

Maja Malenica, Adlija Čaušević, Sabina Semiz, Tanja Dujič, Tamer Bego,

Šaćira Mandal, Besim Prnjavorac

16:15- 16:30 DOBNE RAZLIKE U KONCENTRACIJI SLOBODNIH MASNIH

KISELINA KOD PACIJENATA OBOLJELIH OD DIABETES MELLITUS

TIP 2

Šaćira Mandal, Adlija Čaušević, Maja Malenica, Sabina Semiz, Besim

Prnjavorac

16:30- 17:00 Kafe pauza

17:00- 17:15 POLIMORFIZMI PPARG GENA I NJIHOVA POVEZANOST S

POKAZATELJIMA GOJAZNOSTI I METABOLIČKIM SINDROM

Tanja Dujić, Tamer Bego, Barbara Mlinar, Sabina Semiz, Maja Malenica,

Besim Prnjavorac, Barbara Ostanek, Janja Marc, Adlija Čaušević

17:15- 17:30 UVID U FORMIRANJE AMILOIDNIH FIBRILA KORIŠTENJEM

ČOVJEČIJEG STEFINA B KAO MODELA AMILOIDOGENOG

PROTEINA

Aida Smajlović, Selma Berbić, Eva Žerovnik

17:30- 17:45 ASOCIRANOST POLIMORFIZAMA PPARG I LPIN1 GENA SA

DIABETESOM TIPA 2

Tamer Bego, Tanja Dujić, Barbara Mlinar, Sabina Semiz, Maja Malenica,

Besim Prnjavorac, BarbaraOstanek, Janja Marc, Adlija Čausević

17:45- 18:00 8-IZOPROSTAN KAO MARKER OKSIDATIVNOG STRESA U

PREDIABETESU I DIABETES MELLITUSU TIP 2

Belma Brkanić-Mrahorović, Adlija Čaušević, Tanja Dujić

18:00-18:15 FARMAKOGENETIKA KLOPIDOGRELA

Jasmina Gradaščević-Gubaljević, Sabina Semiz

18:15- 18:30 Pauza

18:30- 18:45 MARKERI KOŠTANE PREGRADNJE U DIJAGNOSTICI

REUMATSKIH BOLESTI-NAŠA ISKUSTVA

Jasenka Laloš-Miljuš, Jasminka Mehanović Nikolić

18:45-19:00 OVEREXPRESSION OF IL-13 IN PATIENTS WITH INVASIVE

DUCTALBREAST CANCER

Nahida Srabović, Zlata Mujagić, Jasminka Mujanović-Mustedanagić, Zdeno

Muminović, Adaleta Softić, Lejla Begić

19:00- 19:15 Diskusija

 

SUBOTA, 19.11.2011.

Hotel “Bosna” sala I

Sekcija : APOTEKARSKA DJELATNOST

9:00 -9:30 NEW APPROACHES IN PHARMACEUTICAL CARE AND

PHARMACEUTICAL CARE FOR PATIENTS WITH DEPRESSIVE

DISORDERS

Martina Hahn

9:30-10:00 RUKOVANJE ANTINEOPLASTIČNIM LIJEKOVIMA U BOSNI I

HERCEGOVINI

Vesna Pavlica, Enisa Salihefendić, Tijana Marinković

10:00-10:15 ULOGA FARMACEUTA U OBEZBEĐENJU RACIONALNE UPOTREBE

ANALGETIKA U SAMOMEDIKACIJI

Silva Dobrić

10:15-10:30 Diskusija

10:30-11:00 Kafe pauza

11:00-11:15 ULOGA FARMACEUTA U SIGURNOSTI PACIJENATA, SA POSEBNIM

OSVRTOM NA SERTIFIKACIJU APOTEKA U REPUBLICI SRPSKOJ

Vesna Vujić-Aleksić

11:15-11:30 STEPEN IMPLEMENTACIJE CILJEVA DAP-A U APOTEKAMA

PRIVATNOG I JAVNOG SEKTORA ENTITETA FEDERACIJE BIH I RS

ZahidaBinakaj , ZoricaTasovac, OmerKerić, Maida Deljkić, AdisaTrbaković,

Badema Salkičević, Amira Alibajrektarević

11:30-11:45 Diskusija

11:45 -12:05 CAFFETIN COLDMAX-PRAVI IZBOR KOD PREHLADE I GRIPE

Lana Nežić-ALKALOID

12:05 -12:25 INOVATIVNI MAGISTRALNI PRIPRAVCI

Anita Galić-KEMIG d.o.o.

12:25- 12:45 GENERIČKI INHIBITORI PROTONSKE PUMPE (IPP): POSTOJI LI

PROBLEM

Ivica Brizić-NYCOMED

12:45-13:05 STARI IZAZOVI, NOVA RJEŠENJA U GINEKOLOGIJI I OPSTETRICIJI

PRIJEVREMENO PRSNUĆE PLODOVIH OVOJA-DIJAGNOSTIČKI

IZAZOV

Zoran Gardašanić

HITNA KONTRACEPCIJA: STARI IZAZOVI, NOVA RJEŠENJA

Lejla Bosak-FARMAVITA

13:05-13:15 Diskusija

13:15-15:00 Ručak

 

SUBOTA, 19.11.2011.

“Banski dvor” sala I

Sekcija: HEMIJA LIJEKOVA I FARMACEUTSKA ANALITIKA

9:00 -9:30 PUTOVANJE KROZ EKSPERIMENTALNI PROSTOR U ANALITICI

LEKOVA-KOJI VODIČ

Biljana Stojanović

9:30- 9:45 GENERIČKI LIJEKOVI-STUDIJE FORSIRANE DEGRADACIJE

Marija Pavlović, Ljiljana Vojvodić, Svjetlana Mihaljica, Katarina Nikolić,

Danica Agbaba

9:45-10:00 PRIMJENA KOMPLEKSA LANTANIDA U ODREĐIVANJU NEKIH

GRUPA ANTIBOTIKA

Ervina Bečić

10:00-10:15 POSTUPANJE SA REZULTATIMA IZVAN SPECIFICIRANIH GRANICA

(OOS REZULTATI)

Alma Kiso, Šeherzada Hadžidedić, Sabina Bešlagić, Samra Šuvalija

10:15-10:30 Diskusija

10:30-11:00 Kafe pauza

11:00-11:15 ANALIZA SASTAVA KRIVOTVORENIH LIJEKOVA ZA LIJEČENJE

EREKTILNE DISFUNKCIJE

Amar Elezović, Šeherzada Hadžidedić, Alija Uzunović, Saša Pilipović

11:15-11:30 STRES TEST STABILNOSTI: ALAT ZA ISPITIVANJE PONAŠANJA

STABILNOSTI KLOPIDOGRELA

Saša Pilipović, Šeherzada Hadžidedić, Alija Uzunović, Amar Elezović

11:30-11:45 UTICAJ PRIPREME UZORAKA NA MJERNU NESIGURNOST

Amela Saračević, Samra Šuvalija, Sabina Bešlagić, Šeherzada Hadžidedić

11:45-12:00 HPLC ODREĐIVANJE BENZALDEHIDA U INJEKCIONIM

PREPARATIMA KOJI SADRŽE BENZIL ALKOHOL KAO

KONZERVANS

Alija Uzunović, Šeherzada Hadžidedić, Amar Elezović, Saša Pilipović, Samra

Fejzagić, Ana Borić

12:00-12:15 ONEČIŠĆENJA U GASTRO-REZISTENTNIM MESALAZIN

TABLETAMA

Sabina Bešlagić, Alija Uzunović, Šeherzada Hadžidedić, Alma Kiso, Samra

Šuvalija, Amela Saračević

12:15-12:30 Diskusija

13:00 -15:00 Ručak

 

SUBOTA,19.11.2011.

Hotel “Bosna” sala I

Sekcija : FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA

15:00-15:30 POLOXAMER 188 SUPPLEMENTED CULTURE MEDIUM INCREASES

THE VITALITY OF CACO-2 CELLS AFTER SUBCULTIVATION AND

FREEZE/THAW CYCLES

Vera Kerleta, Isabella Andrlik, Susanne Braunmüller, Thomas Franke, Michael

Wirth, Franz Gabor

15:30-16:00 STABILITY AND STRUCTURE OF INCLUSION COMPLEX OF

ZALEPLON WITH NATURAL ANDMODIFIED CYCLODEXTRINS

Mario Gabričević

16:00-16:15 KOMPARATIVNO IN VITRO/EX VIVO/IN VIVO ISPITIVANJE

DERMALNE RASPOLOŽIVOSTI KETOPROFENA IZ EMULZIONIH

SISTEMA NA BAZI ALKIL POLIGLUKOZIDA

Ivana Jakšić, Milica L

Share