Antonín Leopold Dvořák

Dvorak2Antonín Leopold Dvořák (8.септембар 1841. –1. мај 1904.) је био чешки композитор и диригент романтичне музике. Успешно је комбиновао народну музику са симфонијском и камерном музиком. 

Рођен је у Аустро-угарској монархији, на простору данашње Чешке, у мјесту Nelahozeves у близини Прага, гдје је и провео цијели свој живот изузев периода између 1892.и 1895. године када је био директор конзерваторијума у New York-у.

Antonín Dvořák је поред Bedřicha Smetane најважнији представник чешке народне музике. Најчешће је за своје мелодије користио чешки народни фолклор, али користио је и националне фолклоре других славенских народа, као и народа Сјеверне Америке. Написао је девет симфонија, од којих су четири објављене постхумно. Најпознатија и најчешће извођена Дворжакова симфонија је Девета симфонија у е-молу, позната као и Симфонија Новог Свијета.Поред тога писао је и опере, симфонијске поеме, пјесме, увертире, оркестарске композиције, камерну музику као и концерте.

AntonínDvořák је био сљедбеник неоромантизма. Поред Сметане је један од твораца чешке националне школе.

Share