Основни елементи уговора о јавној набавци

Основни елементи уговора о јавној набавци услуге закљученог 20.02.2020. године

Предмет набавкеВрста поступкаПонуђачТрајање, рок извршења и рок плаћањаДатум закључења уговора
 РЕАЛИЗАЦИЈА КОНЦЕРТНОГ ПРОГРАМА “ 40 Fingers Guitar Quarteta“ Trst –Italija u sastavu Emanuele Grafitti, Matteo Brenci, Andrea Vittori, Enrico Maria Milanesi, који ће се реализовати У ОКВИРУ УМЈЕТНИЧКОГ ПРОГРАМА У ВЛАСТИТОЈ  ПРОДУКЦИЈИ БАНСКОГ ДВОРА у Концертној дворани, дана 07.марта 2020. године. ЦПВ- 92000000-1   Преговарачки поступак без објаве обавјештења Чл. 21. ЗЈН тачка ц.LIFESTYLE d.o.o, Ljudevita Gaja 3K, 10290 zaprešić – Hrvatska, ID za PDV: HR11009572907Вриједност уговора 2.000,00ЕРА Трајање 1. мјесец Рок извршења 30 дана Рок плаћања 30 дана    20.02.2020.
Share