ЗАКЉУЧЦИ

ЗАКЉУЧЦИ

Са међународног научно-стручног скупа “Савремена теорија и пракса у градитељству“ одржаног 11. и 12.априла 2013. године у Банском двору

На јавно расписаном огласу за пријаву радова за скуп конкурисало је 96 аутора. Научно-стручни одбор, у складу са захтјевима квалитета и актуелности тема, водећи рачуна о међународном карактеру скупа одабрано је 40 радова који су ушли у програм скупа.

Водило се рачуна да буду заступљене све области градитељске дјелатности јер скуп има и мултидисциплинарни карактер. Општа је оцјена скупа да су радови обухватили врло савремене теме у свијету и код нас. Учесници скупа предлажу да се одржавање скупова настави јер су, показало се, врло корисним, посебно за млађе учеснике. Следећи, десети, јубиларни скуп, треба тако конципирати да превазиђе све до сада одржане скупове и по квалитету и по актуелности тема и да утврди програм рада скупа у наредном периоду.

Задужују се организатори и научно-стручни одбор да благовремено направе програм рада десетог, јубиларног скупа. Треба анимирати, укључити, још више младе научне и стручне кадрове да узму учешће на скуповима, а посебно директне учеснике у реализацији пројеката-пројектанте и извођаче радова.

Након излагања радова, разноврсне и врло корисне дискусије, учесници скупа су закључили:
– Да се подржи адекватна стручна, научна и кадровска, а посебно финансијска подршка у увођењу у инжењерску праксу самоуграђујућег ( самозбијајућег) бетона као бетона будућности који има низ предности у односу на класични, вибрирајући бетон
– Потребно је посветити већу пажњу асеизмичком пројектовању саобраћајница у односу на досадашњу праксу код нас
– Осврт на излагање проф. Тошковића.
Из критичког осврта на текућу праксу јасно је да мора доста да се ради на обједињавању погледа и акција свих актера у процесу планирања и изградње градова. У том контексту они који одлучују мора да схвате улогу и значај планирања а ови правилно да трасирају остварење циљева политике и развоја, свих заједно, да допринесу добробити у грађењу.
– Осврт на документарни филм
Филм др. Тошковића показује јединствен примјер концепта Новог Града у области Калукте од идеје до реализације, гдје су успјешно остварени принципи вртног града и сви квалитетеи савременог градитељства како у теоретском приступу тако и у практичном обухвату свих Градских функција.
– Непрекидно – континуирано се мора посвећивати пажња продуктивности грађења објеката, јер продуктивност значајно утиче на вријеме и цјену грађења објеката.
– Очување животне средине, посебно чистих ријека, великог богатства ових простора трајна је обавеза свих учесника који планирањем, пројектом, изградњом утичу на угрожавање животне средине, посебно, квалитета вода у ријекама.
– Аутопутеви као највеће грађевине које човјек гради у природи, објекти који имају, поред осталог и привредни карактер, који повезују земље а некад и континенте морају имати посебан третман код планирања, пројектовања и извођења.
-У будуће треба посветити пажњу трајности и функционалности објеката како при пројектовању тако при извођењу.

Share