ISTORIJAT BANSKOG DVORA

ZAPISI IZ ARHIVA: Izgradnja palata Banske uprave i Banskih dvora: Dvije nesuđene skice

PRESS CLIPPING, BANSKI DVOR, ISTORIJAT BANSKOG DVORA |

ZAPISI IZ ARHIVA: Izgradnja palata Banske uprave i Banskih dvora: Dvije nesuđene skice Odmah po osnivanju Vrbaska banovina je kod Hipotekarne banke podigla dugoročni zajam od 40 miliona dinara, od kojih su podignuti palata za banovinske kancelarije, banski dvori i …

Share

Banski dvor-uređenje enterijera

ISTORIJAT BANSKOG DVORA |

Banski dvor-uređenje enterijera Reprezentativan i rezidencijalan, kako je zamišljen i izgrađen Banski dvor u prestonici Vrbaske banovine, razumije se, tražio je i odgovarajuće, takve  enterijere. Kako je ovo bilo predviđeno projektom, tokom 1931. godine, paralelno sa zidarskim i pokrivačkim radovima …

Share

Banski dvor

ISTORIJAT BANSKOG DVORA |

Po dolasku u Banju Luku, ban Milosavljević odmah organizuje život u Banovini, a posebnu brigu posvećuje organizaciji života u njenom glavnom gradu. U početku on traži i nalazi privremena rješenja za neke od problema, prije svih drugih, ona smještajna za …

Share

Svetislav-Tisa Milosavljević (1882-1960)

ISTORIJAT BANSKOG DVORA, LIČNOSTI |

Istorija srpskih zemalja pamti brojne, dovoljno ličnosti – državnika, vojskovođa, organizatora, stručnjaka, prosvjetnih, kulturnih radnika, koji su znali da rade, djeluju sa svojim narodom, za svoj narod.  U ovaj elitni rod upisano je i ime Svetislava-Tise Milosavljevića, svakako najznačajnijeg banjolučkog …

Share

Zgrade Banskog dvora i Uprave u Banjaluci

ISTORIJAT BANSKOG DVORA |

Zgrade Banskog dvora i Uprave u Banjaluci zauzimaju jedno od značajnih mjesta u tokovima razvoja i istraživanja kulture i graditeljstva u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca –Jugoslavija, kao i u opštem kontekstu razvoja arhitekture 1918 – 1941. Na primjeru razvoja …

Share

12