FOTOGRAFIJE

   
   
       


NOVOGODIŠNjA PROSLAVA MTEL-A U BANSKOM DVORU 23.12.2011.GODINE

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVOGODIŠNjI GALA KONCERT  – GRADSKI TAMBURASKI ORKESTAR
12.01.2012.GODINE

 

 

 

 

KONCERT BANjALUČKE FILHARMONIJE U BANSKOM DVORU 13.12.2011.GODINE


 

 

 

 

 

 

 

NOVOGODIŠNjI KONCERT BANjALUČKE FILHARMONIJE
U BANSKOM DVORU

14.01.2012.GODINE

 

 

 

 

 

 

 

 

SVETOSAVSKA AKADEMIJA BANSKI DVOR-KULTURNI CENTAR
 27.01.2012.GODINE

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEČANA AKADEMIJA POVODOM OBILjEŽAVANjA GODIŠNjICE
PRVOG SRPSKOG USTANKA I DANA BORACA
ODBRAMBENO-OTADžBINSKOG RATA 
BANSKI DVOR-KULTURNI CENTAR

15.02.2012. GODINE 
 

 

 

KONCERT SUDENATA KONTRABASA BASOMANIJA
BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR
23.02.2012. GODINE

 

 


 

 

 

 

 

SASTANAK SRPSKOG DEMOKRATSKOG FORUMA
BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR

25.02.2012. GODINE

 

 

 

 

KONCERT ETNO ORKESTRA NANJING NARODNA REPUBLIKA KINA
BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR
26.02.2012. GODINE

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCERT WARIKI BEND – JAPAN
BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR
27.02.2012. GODINE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCERT KAMERNOG ORKESTRA „TRIO CLASSIC“
BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR
01.03.2012. GODINE

 

 

 


 

 

 

 

SVEČANA AKADEMIJA POVODOM PROSLAVE 85 GODINA RADA I POSTOJANjA RKUD „PELAGIĆ“
BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR
02.03.2012.GODINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

RKUD „PELAGIĆ“ DODJELjUJE 
ZAHVALNICU
BANSKOM DVORU – KULTURNOM CENTRU
02.03.2012. GODINE

 

KONCERT „FRANCUSKA BAJKA“
BANSKI DVOR -KULTURNI CENTAR
03.03.2012.GODINA 

 

 

MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM „STOMATOLOGIJA DANAS“
BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR
09. i 10.03.2012. GODINE


 

 

 

 

KONCERT UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE „VLADO MILOŠEVIĆ“
BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR
12.03.2012. GODINE

 

 

 

 

KONCERT UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE „VLADO MILOŠEVIĆ“
BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR 
13.03.2012. GODINE


 

 

 

 

KONCERT UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE „VLADO MILOŠEVIĆ“
BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR 
14.03.2012. GODINE

 

 

 

 

ODRŽAVANjE AKADEMSKE VEČERI „ŠEVČENKO U SRPSKOJ KNjIŽEVNOSTI“
BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR
16.03.2012. GODINE

 

 

 

 

NOVI IZGLED GLAVNOG ULAZA U BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR
21.03.2012. GODINE
  

SKUPŠTINA TENISKOG SAVEZA REPUBLIKE SRPSKE
BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR

24.03.2012. GODINE

   

   

   

   

 

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM
BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR 
24.03.2012. GODINE

             

 

OTVARANjE IZLOŽBE „VIBRATE REALITY“
BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR
26.03.2012. GODINE

            

            

 

STUDENTSKO POZORIŠTE BANjA LUKA
PREDSTAVA „GOVORIMO SRPSKI“ 

BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR
27.03.2012. GODINE

            

           

 

KONCERT UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE „VLADO MILOŠEVIĆ“
BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR
28.03.2012. GODINE

            

 

IZBOR NAJUSPJEŠNIJIH U PRIVREDI
REPUBLIKE SRPSKE ZA 2011. GODINU 

BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR
28.03.2012. GODINE

            

            

 

VI FESTIVAL KOMIČNOG I KRITIČNOG „SMEJADA“
BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR
30.03.2012. GODINE


 

 

 

 

KONCERT „PJEVAJTE SA NAMA“
BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR
30.03.2012. GODINE


 

 

 

 

KONCERT UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE „VLADO MILOŠEVIĆ“
BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR 
02.04.2012. GODINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCERT UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE „VLADO MILOŠEVIĆ“
– JOVANA RALjIĆ, VIOLINA

BANSKI DVOR – KULTURNI CENTAR 
07.05.2012. GODINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. IZBOR NAJBOLjIH SPORTISTA GODINE REPUBLIKE SRPSKE
ZA 2012. GODINE

 

 

 

 

 

Share