Fotografije 15.03.2017. godine – Koncertna dvorana

U Koncertnoj dvorani Banskog dvora u 19,00 časova održala se Svečana akademija KUD „Pelagić“.
Radničko kulturno sportsko društvo „Pelagić“, osnovano je 1927.god, a zvanično registrovano 12. februara 1928.godine, tako da se ovaj dan slavi kao dan društva. Pelagić su osnovali tadašnji sindikalni radnici. Imao je tamburaški orkestar, veliki hor i diletantsku, odnosno dramsku sekciju. Bio je tadašnje napredno revolucionarno društvo, koje se kroz kulturu borilo za socijalna i nacionalna prava. U drugom msvjetskom ratu poginula su 52 člana „Pelagića“, a 7 ih je proglašeno narodnim herojima. Poslije rata, već u maju 1945.godine, aktiviran je rad društva, od kada nosi ime „Radničko kulturno-umjetničko društvo Pelagić“.

slika1-web

slika2-web

slika3-web

slika4-web

slika5-web

slika6-web

slika7

Share