Fotografije 14.05.2016. godine

U Vijećnici Banskog dvora u 20,00 časova održao se koncert – Gudački sekstet iz Klagenfurta (Austrija) i Mješoviti hor SPD Jedinstvo.

slika1webslika2webslika3web

Share